www.pj911.com

www.pj911.com通知 所在位置:www.pj911.com -> www.pj911.com通知

  江口水厂固定资产处置www.pj911.com
  编辑:admin 发布日期:2023/3/30 9:02:24 浏览次数:
  打印本页】【关闭窗口】        

  经统计,江口水厂电动蝶阀、电磁流量计等固定资产已经超过使用年限,无法正常使用。为保证水厂安全稳定运行,现已完全替换。

  由于长期存放仓库无法妥善管理,经专家评审以下固定资产进行报废处理。具体资产名称、实物图片、编号型号等等见附件清单。

   

   

                            www.pj911.com

                             2023329

  江口水厂报废固定资产清单
  序号 名称 型号 数量 投入使用时间 备注
  1 电动蝶阀 DN800 1台 2012.7.1
  2 电动蝶阀 DN500 1台 2012.7.1
  3 电动蝶阀 DN500 5台 2012.7.1
  4 电动蝶阀 DN400 1台 2012.7.1
  5 电磁流量计 DN700 1台 2012.7.1
  6 电磁流量计 DN700 1台 2012.7.1
  7 手动法兰蝶阀 DN700 1台 2012.7.1
  8 手动法兰蝶阀 DN700 1台 2012.7.1
  9 法兰蝶阀 DN500 5台 2012.7.1
  10 铝芯电线 1捆 2012.7.1

   


  -----------------------------------------------------------------------------------
    上一篇:www.pj911.com招拟聘用递...  下一篇:城区实行降压供水的紧急通知
XML 地图 | Sitemap 地图